۰

باسلام.منظورم از سوال مثلا بگه جایگاه بیماری هموفیل در فلان کروموزوم و بالاتر یا پایین تر از سارکومر قرار دارد و آنزیم آن فلان چیز است.نام چنین کتابی چیست؟