۰

سلام.آیا میشه انسان رو مثل مرغ های هورمونی که در حدود یک چهارم طول عمر خود بالغ و مرغ کامل میشوند رشد سریع داد؟منظور اینکه فرضا یک نوزاد تازه متولد شده را رشد سریع داد و بالغ کرد؟