۰

سلام آیا پوچی با خلع میتونه چیزیو به وجود بیاره به جا خوندم زده بود میشه میخوام بدونم نظری دارید