۰

سوال من اینه ، اگه جسمی با سرعت نور حرکت کنه به آینده میره ؟!و اگر به آینده بره ، پس چرا خود نور به آینده منتقل نمیشه؟؟؟