۰

میدانیم وقتی فردی دچار آلزایمر میشه در مراحل اول بیماری اطلاعات اخیر دچار آسیب میشن که محل ذخیره اونها هیپوکمپه و در مراحل بعد اطلاعات قدیمی تر آسیب میبینن که محل ذخیره اونها پره فرونتال هست .
چرا اطلاعات قدیمی تر دیرتر از بین میرن و اینو با توجه به هیپوکمپ پاسخ بدید (یعنی هیپوکمپ چه نقشی در دیرتر حذف شدن خاطرات قدیمی دارد)