۰

سوالم اینه که شما چه نوع مغزی دارید که نوشتید :
پرسش در یک جلمه !!!!!!! و جالبه که درستش نمی‌کنید ، بعد توقع دارید مردم برای سوالشون به شما رجوع کنن!!!