۰

با سلام
ما دو عدد کتری با یک میزان آب داریم. هر دو را روی شعله ی یکسان گاز قرار میدهیم. درب یکی را میگذاریم و دیگری را بدون درب. حال آب کدامیک زود تر تبخیر میشود؟
چه دلایلی تاثیر گذار و یا بدون تاثیر است؟