۰

سلام کسی میتونه محاسبه کنه که یه جسم به اندازه توپ فوتبال تراکم چگالی اون چقدر بشه که بتونه گرانشی به اندازه کره زمین یعنی ۱ جی رو در اطراف خودش ایجاد کنه چگالی رو میخوام یکی محاسبه کنه. فقط نوع محاسبه فرق میکنه روی کره زمین با احتساب گرانش اون و در خلاء یا فضا