۰

اگر یک توپ پلاستیکی ویک توپ چرمی را از ارتفاع ۱۰متری به پایین رها کنیم چه اتفاقی می افتد