۰

سلام.چراهنگام مالش پارچه پشمی بامیله پلاستیکی همیشه میله بارمنفی وپارچه بارمثبت پیدا می‌کند؟