۱

سلام من میخام تلسکوپ بخرم در هد۱۰۰تومان باهاش بتوانم ماه یا مریخ و ستاره ها یا سیاره های دیگه هم بیبینم یا فقط ستاره ها و مریخ ماه