۰

این سوال از درس فیزیک الکتریسیته میباشد خواهشا بگید خیلی مهمه