۱

سلام استاد سوالی خدمتتون داشتم اگر بخواهم یک انشعابی به شیر اصلی آب لوله کشی ساختمان واردم کنم باید چه کاری انجام بدم؟از شیر یک طرفه استفاده کردم اما بازم فشار شیر اصلی زیاد است ودرست است که آب از مسیر اصلی وارد انشعاب نمی شود اما آب از مسیر انشعاب وارد شیر الی هم نمی شود .استاد چه راه حلی پیشنهاد می دهید.