۰

سلام

یک تکه چوب روی سطح آب درون یک ظرف شناور است. در ظرف را میبندیم و فشار هوای درون ظرف را افزایش می دهیم . کدام گزینه درست است؟
۱) چوب نه بالا میرود نه پایین می رود
۲) چوب بالا تر می رود
۳) چوب پایین تر میرود
۴) بستگی به مقطع چوب دارد
لطفا دلیل را هم بگویید