۱

تا اونجایی که من فهمیدم (از فیلمها و برخی مقاله ها و…) سفر در زمان فعلا در صورتی ممکنه که مثلا من پاشم برم نزدیک یک سیاه چاله ای که جاذبه بسیار شدید داره اونموقع زمان برای من خیلی کند تر از ساکنان زمین میگذره مثلا ده سال اونا میشه ده دقیقه من.سواله من اینه که اولا این مورد امکان اتفاق داره و دوما اینکه زمان مگه چیزی نسبی هس که برای من کند بره واسه دیگری سریع؟