۰

سلام . میخواستم بدونم که رسم شکل تقسیم میوز با ۴ کروموزوم متفاوت چگونه انجام می شود و کدام کروموزوم ها و در چند حالت به هم می چسبند

ممنون میشم اگه زود تر جواب بدین چون برای مدرسه می خوام