۰

سلام می خواستم بدونم مگه ستاره ها بعد از انفجار ابر نواختری تا شعاع شوارتز شیلد متراکم نمیشن؟پس چه طور می گه که حجم جرم سیاهچاله صفره و در نتیجه چگالیش بینهایته؟