۰

امروز سر یه کلاس ۲۰ نفره کتاب معلم گم شد معلم رفت بیرون بعد از دو دقه یهو کتاب روی میز دیده شد فقط میدونیم که هیچکس کتاب رو روی میز نگذاشته .
ایا ممکنه که ۲۰ نفر کتاب رو ندیده باشن؟چون در شاخه های روانشناسی ممکنه که یک نفر چیزی رو که دوست نداره ببینه