۰

موشکی در ارتفاع ۳۰۰متری از یک هواپیما با سرعت ۵۰ متر بر ثانیه شلیک می شود در شرایط خلاء سرعت برخورد موشک به زمین را بدست آورید؟