۰

میخواستم بدونم که برای وقوع زلزله حداقل انرژی آزاد شده چقدر است؟و آیا میتوان از میزان انرژی ذخیره شده در پوسته زمین از وقوع زلزله با خبر شد؟