۰
به دنبال پاسخ(ناشناس) سعید شعبانی تایید شده

جعبه سیا هواپیما تا چه زمانی اطلاعات را در خود ذخیره می کند؟یعنی تا چه زمان می توان آن اطلاعات را داشت ؟