۰
سوال مبهم(ناشناخته ریاصیات) فیزیک : چه قدر قدرت تجسم دارید؟(ناشناس)

سلام.
یک سوالی داشتم ، این سوال به ذهنم رسیده بود که:
“فرض میکنیم که البته این فرض محال است خب بر فرض ما قدرت بینایی بینهایتی داشته باشیم یعنی هر چیزی که وجود داشته باشد محدودیتی با دید ما ندارد خب با این فرض بار دیگر فرض کنید که بر روی کره زمین هستیم که هیچ جسمی روی آن نیست یعنی خالیه خالی که چشم ما همه چیز را ببیند خب حال یه سوال: با این فرایض یا فرضها اگر به روبروی خود نگاه کنیم آیا پشت خودمان را خواهیم دید ؟
و البته اگر قادر باشیم روبرو را نگاه کنیم زمین آیا بازهم به صورت یک خط راست دیده میشود یا به صورت ….
با خودم گفتم که شاید ربطی به مثلا نظریه های انیشتن داشته باشد به هرحال گفتم مطرح کنم
ممنونم که خوندید منتظر جواب شما هستم
آیا سوال جواب دارد ؟