۰

سلام وقتی با زلزله زمین ۹۰ سانت بالا میاد چه تغییری در زمین ایجاد میشود