۰

من نمی تونم مکان جسم مژگانی رو در چشم تشخیص دهم چون به مشیمیه چسبیده، و حتی تفاوت اون با ماهیچه های مژگانی رو.
ممنون میشم جواب بدید…