۰

سلام.چطوری میشه جرم و حجم
سنگی که هیچ اطلاعاتی از آن نداریم رو محاسبه کنیم؟ینی نه طول نه عرض و نه ارتفاع.