ورزش ژیمناستیک

ورزش ژیمناستیک

ژیمناستیک

این ورزش گسترده٬ با رقابتهای حساب شده٬ زیبا و هنری و نشان دادن طاقت٬ شجاعت و استعداد فطری٬ در پنجاه سال اخیر به خصوص پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است.ژیمناستیک در کشور های اروپایی و آسیا(مانند کشور های ژاپن٬ چین٬ کره و نیز ایران) رونق فراوانی دارد.

معمولا چهار داور به همراه کمک و منشی و اعلام کننده٬ یک مسابقه ژیمناستیک را روی تشک اسفنجی اداره و داوری می کنند٬ داوران به هر حرکت از ۰ تا ۱۰ امتیاز می دهند. حداکثر امتیازات مردان ۶۰۰ و زنان ۴۰۰ می باشد و در آخر به قهرمان هر رشته مدال٬ و نیز تیم قهرمان معرفی می شود.

ژیمناستیک در دو بخش مردان و زنان٬ دارای رشته های زیر می باشد:

۱- دارحلقه (مردان): به ارتفاع ۵/۵ متر از زمین تا آخرین نقطه بلندی٬ طول طناب حلقه سه متر.

۲- پارالل (مردان): به بلندی ۶۰/۱ متر و فاصله دو چوب ۴۲ سانتی متر٬ طول چوب ۵/۳ متر.

۳- خرک (مردان): بلندی از زمین تا خرک ۳۵/۱ متر٬ طول رویه خرک ۶۳/۱ متر.

۴- بارفیکس(مردان): ارتفاع ۲/۵۵ متر و فاصله پایه های قایم و طول میله فوقانی ۴۰/۲ متر.

۵- خرک حلقه (مردان): بلندی از زمین تا سطح خرک  ۱۰/۱ متر و بلندی رویه خرک ۶۳/۱ متر.

۶- حرکات زمینی (مردان و زنان): شامل حرکاتی که روی اسبها اجرا می شود.

۷-  پارالل نا متعادل  (زنان): ارتفاع میله های بلند ۳۰/۲ متر و کوتاه ۵۰/۱ متر٬طول میله های افقی و یا پایه ها۵۰/۳ متر.

۸-  چوب موازنه (زنان): بلندی پایه تا سطح چوب ۲۰/ ۱ متر٬ طول چوب ۵ متر و عرض آن ۱۰ سانتی متر.

۹-  خرک (زنان): بلندی از زمین  تا سطح خرک ۱۰/۱ متر و سطح آن ۶۳/۱ متر.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید