چرا شیشه های برج مراقبت کج هستند؟

چرا شیشه های برج مراقبت کج هستند؟

برج مراقبت فرودگاه

فرودگاه های بزرگ در سراسر دنیا متفاوت هستند اما چیز مشترکی که بین همه آنها وجود دارد این است که تمامی برج های مراقبت دارای شیشه هایی به سمت پایین هستند. بسیاری از مردم تصور می کنند که این شیشه ها برای جلوگیری از انعکاس یا درخشش نور خورشید به سمت خلبان ها می باشد. اما این تصور حقیقت ندارد زیرا ساختمان های اطراف (خود پایانه های فرودگاه) دارای پنجره عمودی هستند.
در واقع مزیت شیشه های شیب دار برایافرادی است که در برج مراقبت هستند نه آنهایی که خارح از برج مراقبت می باشند. به طور معمول ما همیشه بازتاب نور از شیشه را می بینیم و به آن توجهی نمی کنیم. مثلا زمانی که از رایانه استفاده می کنیم یا به شیشه ماشین ها نگاه می کنیم نور در حال بازتابش به سمت چشم ما است. اما مراقبان پرواز نباید هیچ نور یا بازتاب نور مزاحم داشته باشند. با شیب دار کردن شیشه هر نور مزاحمی که در داخل برج مراقبت باشد (مانند نور صفحه نمایش ها، لامپ ها و …) بر روی سقف که با رنگ مشکی نقاشی شده است منعکس می شود. به این ترتیب بازتابش نور از هر جسمی باعث اشتباه گرفتن هواپیمایی با بشقاب پرنده ها نمی شود.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید