پلوتو دیگر یک سیاره نیست

پلوتو دیگر یک سیاره نیست

پلوتو دیگر یک سیاره نیست
از سال ۱۹۳۰ که پلوتو کشف شد جزء سیارات منظومه شمسی قرار گرفت. اما در سال ۲۰۰۶ با توجه به تعریف اتحادیه بین المللی اختر شناسان برای سیارات٬ دیگر پلوتو جزء سیارات منظومه شمسی نیست و فقط یک سیاره کوتوله است.
شرایط سیاره بودن به گفته اتحادیه بین المللی اختر شناسان :
۱- یک سیاره باید حتما به دور یک ستاره در گردش باشد.
۲- یک سیاره باید به قدری جرم داشته باشد تا بتواند تعادل هیدرواستاتیکی خود را حفظ کند. یعنی یک سیاره باید کروی باشد.
۳- سیاره نباید در کمربند سیارک ها قرار داشته باشد.
پلوتو دو شرط اول را داشت اما شرط سوم را نتوانست احراز کند زیرا پلوتو در کمربند کمربند اجرام کویی‌پر قرار دارد٬ پس این سیاره  از لیست سیارات منظومه شمسی حذف شد.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

6 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید