نقشه های ماه

نقشه های ماه

نقشه های توپوگرافی٬ برجسته و دریاهای ماه

در این پست نقشه های سطح ماه را که سازمان فضایی ناسا منتشر کرده است برای شما عزیزان آماده کرده ایم این نقشه ها شامل نقشه های توپوگرافی٬ برجسته و دریاهای ماه می شوند. در ادامه مطلب با دنوج همراه شوید.

نقشه دریا های ماه

نقشه دریاهای ماه

نقشه توپوگرافی از سمت پیدای ماه

نقشه توپوگرافی از سمت پیدای ماه

نقشه توپوگرافی از سمت پنهان ماه

نقشه توپوگرافی از سمت پنهان ماه

نقشه توپوگرافی محور غربی ماه

نقشه توپوگرافی محور غربی ماه

نقشه توپوگرافی محور شرقی ماه

نقشه توپوگرافی محور شرقی ماه

نقشه توپوگرافی قطب شمال ماه

نقشه توپوگرافی قطب شمال ماه

نقشه توپوگرافی قطب جنوب ماه

نقشه توپوگرافی قطب جنوب ماه

نقشه برجسته از سمت پیدای ماه

نقشه برجسته از سمت پیدای ماه

نقشه برجسته از سمت پنهان ماه

نقشه برجسته از سمت پنهان ماه

نقشه برجسته از قطبین ماه

نقشه برجسته از قطبین ماه

دانلود نقشه های بزرگ ماه با حجم (۱۳.۵ مگابایت)

منابع NASA,+

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

1 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید