عمق میدان وضوح در عکاسی

عمق میدان وضوح در عکاسی

میدان وضوح

همانطور که در پست پیش گفته بودیم در این پست می خواهیم به سوالی که احیانا برای شما پیش آمده بود پاسخ دهیم ٬ پس ابتدا باید توضیحاتی در مورد میان وضوح داد سپس نقش دیافراگم را در میدان وضوح شرح دهیم.

میدان وضوح منطقه ای است که در پس و پیش فاصله تنظیم شده وجود دارد.تصویر وقتی واضح است که نقطه های آن به شکل نقطه در آمده باشند و زمانی ناواضح است که نقطه ها در میان لکه های کوچک کم و بیش گسترده ای غوطه ور باشند که به این لکه ها دایره ابهام میگویند.

وضوح تصویر به عوامل مختلفی بستگی دارد ٬ از قبیل کیفیت عدسی ٬ بستگی یا گشادی دیافراگم و مخصوصا دقتی که در انتخاب فاصله تنظیم به عمل می آید.

عدسی ها به خودی خود میدان وضوح محدودی دارند که از فاصله تنظیم شده اندکی به طرف دوربین و مقدار بیشتری به طرف عقب است اما هیچ وقت در تمام سطوح و نواحی ٬ وضوح کامل وجود ندارد.

خوب نقش دیافراگم چگونه است؟ بله دیافراگم هر چه بسته تر باشد میدان وضوح عمیق تر می گردد و در عین حال نور کمتری از عدسی عبور می کند در نتیجه برای جبران کاهش نور مدت عکسبرداری را باید طولانی تر کنیم. هر درجه بسته شدن دیافراگم به نسبت ۳/۱ و ۳/۲ میدان وضوح را گسترش می دهد.

خوب با توجه به مطالب بالا عمق میدان وضوح به عوامل زیر بستگی دارد:

۱- دیافراگم که هرچه بسته تر باشد بر عمق میان افزوده می شود و هرچه بازتر باشد عمق میدان وضوح کاهش می یابد.

>۲- فاصله دوربین تا موضوع که هرچه بیشتر باشد عمق میدان وضوح نیز بیشتر خواهد بود.

۳- فاصله کانونی عدسی که با عمق میدان وضوح نسبت معکوسی دارد ٬ به این معنی که هرچه فاصله کانونی عدسی کوتاه تر باشد عمق میدان وضوح بیشتر خواهد بود.

در پست بعد انواع فیلم ها و یا همان سطوح حساس ٬ در دوربین های آنالوگ را بررسی می نماییم.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید