مرور زمان در  پارک ملی دره مرگ

مرور زمان در پارک ملی دره مرگ

مدتی قبل Gavin Heffernan همراه با تیمی به تپه های eureka واقع در  پارک ملی دره مرگ کالیفرنیا برای پیدا کردن یکی از تاریک ترین آسمان های روی کره زمین و ساخت این ویدئو سفر کردند.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید