۲۰ عکس طاووس بسیار زیبا

۲۰ عکس طاووس بسیار زیبا

طاووس ها پرندگانی زیبا هستند که جزء رده ماکیان و تیره قرقاولیان محسوب می شوند. طاووس ها در برابر جفت خود پر های بسیار زیبایشان را می گشایند و پرغرور رفتار می کنند. پرهای طاووس از رنگ هایی بسیار زیبایی برخوردار است که ترکیبی از دو رنگ آبی و سبز می باشد. در اینجا تعدادی عکس طاووس هایی بسیار زیبا را که عکاسانی مشهور گرفته اند، برای شما آماده کرده ایم. امیدوارم از دیدن این عکس ها لذت ببرید.

طاووس اثر تمباکو جاگور
طاووس سفید اثر تمباکو جاگور
طاووس اثر تمباکو جاگور
طاووس در سبزه ها اثر سایه هایی آبی اثر تمباکو جاگور
طاووس اثر تمباکو جاگور
سایه هایی آبی اثر تمباکو جاگور
طاووس اثر شاون رسی
طاووس اثر شاون رسی
طاووس اثر رابرت گوگری
نمایش طاووس اثر رابرت گوگری
طاووس اثر مارک ودن
طاووس فلامنکو اثر مارک ودن
طاووس اثر لوئیس دوکر
فراوانی چشم ها اثر لوئیس دوکر
طوووس اثر لومدی
طوووس اثر لومدی
طاووس اثر لدی درگوفنلی
شما به من نگاه می کنید اثر لدی درگوفنلی
طاووس اثر ایوان تاسیک
طاووس اثر ایوان تاسیک
طاووس اثر حامد صابر
رقص طاووس اثر حامد صابر
طاووس اثر جرگ تی
طاووس اثر جرگ تی
طاووس اثر چنتل بیم
آواز دو نفری طاووس ها اثر چنتل بیم
چشم ها از کارلی لسسر
چشم ها اثری از کارلی لسسر
دم طاووس از تونی فیشر
دم طاووس در نمایی بلند اثری از تونی فیشر
طاووس از نینا ماتیوز
پرکردن قاب دوربین اثری از نینا ماتیوز
طاووس اثری از لوئیس دوکر
طاووس اثری از لوئیس دوکر
طاووس از پائو فریل
طاووس اثری از پائو فریل
طاووس از دیوید وایت هال
طاووس اثری از دیوید وایت هال
طاووس اثر آنجلا بتل
عکس طاووس از پشت اثر آنجلا بتل

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

5 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید