عمر ستاره ها چقدر است؟

عمر ستاره ها چقدر است؟

ستاره

عمر ستاره ها بستگی به بزرگیشان دارد. عمر ستاره ای مانند خورشید حدود ۱۰ میلیارد سال است در حالی که عمر ستاره ای با وزن ۲۰ برابر خورشید ۱۰ میلیون سال می باشد(به عبارت دیگر عمری حدود یک هزارم برابر عمر خورشید.)

ستاره ها زندگی خود را به صورت ابرهای متراکم گاز و گرد و غبار آغاز می کنند. پس از اینکه یک ستاره شکل گرفت هیدروژن آن می سوزد و هلیوم سوخت اصلی ستاره می شود در این مرحله هلیوم نیز شروع به تمام شدن می کند و مراحل بعدی سوختن از جمله سوختن هلیوم به عناصر سنگین تر صورت می پذیرد.

اگر ستاره جرمی به مراتب کمتر از خورشید داشته باشد در نهایت به یک کوتوله سفید تبدیل می شود و اگر ستاره جرمی بیشتر از خورشید داشته باشد ابتدا منقبض شده و بعد انفجار ابرنواختری باعث مرگ ستاره می شود.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید