بازی شطرنج چیست؟

بازی شطرنج چیست؟

شطرنج

بازی شطرنج صدها سال قدمت دارد٬ این بازی بین دو نفر روی یک صفحه مدرج که دارای ۶۴ مربع سیاه و سفید است انجام می شود.هر یک از بازیکنان دارای ۱۶ مهره هستند که در یک طرف صفحه شطرنج چیده می شوند.این مهره ها و روش حرکت آن ها را به ترتیب شرح می دهیم :

شاهوزیررخ(قلعه)فیلاسبسرباز(پیاده)

 

 

شاه : پر اهمیت ترین مهره بازی و البته حیاتی ترین مهره می باشد و می تواند با یک حرکت به تمام جهات حرکت کند.
وزیر : این مهره قوی ترین مهره شطرنج می باشد و قدرت یک وزیر معادل ۹ سرباز ارزیابی شده است٬ وزیر می تواند به صورت عمودی٬ افقی و مورب حرکت کند.
رخ(قلعه): این مهره می تواند در امتداد صفحه شطرنج به صورت عمودی و افقی حرکت کند و دو عدد از این مهره در دو  گوشه صفحه قرار می گیرند.
فیل : این مهره می تواند به صورت مورب در صفحه شطرنج حرکت کند و تعداد این مهره برابر دو می باشد که هر کدام در کنار یک رخ قرار می گیرد این نکته را نیز نباید فراموش کرد که یکی از فیل ها در خانه ی مشکی رنگ و دیگری در خانه ی سفید رنگ قرار می گیرد و فقط می تواند در همان رنگ حرکت کند.
اسب:این مهره به صورت حرف L لاتین حرکت می کند و مانند فیل یک در رنگ سیاه و دیگری در رنگ سفید قرار می گیرد.
سرباز(پیاده) : ضعیفترین و البته پرتعداد ترین مهره می باشد که در حرکت اول به دلخواه می تواند یک خانه و یا دو خانه حرکت کند اما در حرکات بعدی فقط می تواند یک خانه به سمت جلو حرکت کند٬ البته به صورت مورب هم می تواند مهره هایی که یک خانه با آن فاصله دارند را از بازی خارج کند٬ تعداد سربازها برابر با ۸ می باشند که در مقابل تمام مهره ها قرار می گیرند.
وقتی که مهره شاه یک بازیکن به وسیله مهره های بازیکن دیگر محاصره می شود و راه فراری یا دفاعی ندارد می گویند که شاه کیش و مات شده است و بازی به پایان می رسد. اگر هم نتیجه بازی برابر شود به آن را پات می گویند.

 

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

1 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید