سیاره زمین

سیاره زمین

سیاره زمین

سیاره زمین ٬ سیاره ای که ما روی آن زندگی می کنیم پنجمین سیاره از لحاظ قطر و جرم در منظومه شمسی می باشد و از لحاظ فاصله تا خورشید با فاصله ای معادل ۱۴۹۶۵۰۰۰۰ کیلومتر ٬ سومین سیاره منظومه شمسی می باشد. زمین تنها سیاره ای در هستی است که تمام شرایط را برای وجود حیات دور هم جمع کرده است . حال دو حرکت زمین را بررسی می کنیم.

۱-  حرکت وضعی همان حرکت زمین به دور محورش و در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می باشد ٬ هر چرخش کامل زمین یک روز نجومی  که مدت آن ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۴ ثانیه است٬ طول میکشد.

اثرات زیر معلوم حرکت وضعی زمین هستند:

۱- توالی روز و شب

۲- اعمال نیروی گریز از مرکز بر تمام اجسام روی کره زمین

۳- پخ بودن زمین در قطب ها

۴- صلب بودن محور زمین

۲-  حرکت انتقالی همان حرکت زمین به دور خورشید در خلاف جهت عقربه های ساعت می باشد.در واقع منظور ٬ حرکت ظاهری خورشید بر آسمان می باشد که مسیر این حرکت را دایرﺓ البروج می گویند.

شکل سیاره زمین : سیاره زمین دارای شکلی نزدیک به کره می باشد (کوه ها و دره ها شکل کروی زمین را کمی تغییر داده اند) اما همین کره نامنظم زمین را اگر به اندازه یک توپ بلیارد کوچک کنیم ٬ از توپ بلیارد کاملتر می باشد.این کره اندکی در قطب ها پخ می باشد٬ قطر قطبی زمین ۴۰ کیلومتر کمتر از قطر استوا است ٬ بنابراین زمین را یک “کره وار پخ” می گویند.

به دلیل گستردگی اطلاعات ما از کره زمین نمی توان تمام مطالب را در یک پست جمع آوری کرد پس منتظر ادامه پست باشید راستی نظر یادتون نره!

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

5 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید