سوسک ها چه موجوداتی هستند؟

سوسک ها چه موجوداتی هستند؟

سوسک

شما حتما هر روز یا هر هفته سوسک ها را ملاقات می کنید٬ شاید از آنها خوشتان بیاید و آنها را با دست بگیرید و شاید هم برعکس حتی یک لحظه هم جرئت نزدیک شدن به این موجودات عجیب را نداشته باشید اما تا به حال از خودتان پرسیده اید که سوسک ها چه موجوداتی هستند؟ اگر می خواهید به این سوال شما پاسخ داده شود پس با دنوج همراه شوید.

سوسک ها از گونه حشرات هستند و تا کنون بیش از ۳۰۰۰۰۰ نوع سوسک در دنیا شناخته شده است.برخی از این حشرات به کوچکی سر سوزن! و برخی دیگر بسیار بزرگ می باشند که بزرگترین سوسک متعلق به آفریقا ٬ با طول بیش از ۱۰ سانتی متر و وزن ۱۰۰ گرم می باشد.در زمان های ما قبل تاریخ همه سوسک ها دارای دو جفت بال بودند٬ اما پس از گذشت میلیون ها سال ٬ جفت جلویی تغییر شکل داد و به صورت پوششی سخت و محکم برای جفت زیرین در آمد.زمانی همه سوسک ها قادر به پرواز بودند٬ ولی امروزه بسیاری از آنها روی زمین زندگی می کنند.

سوسک ها از درون تخم بیرون می آیند و تشکیل لارو می دهند٬ سپس لارو به نوچه(شفیره) تبدیل می شود  که در مرحله بعد سوسک بالغ از آن بیرون می آید.بسیاری از سوسک ها و لارو های آنها زیان آور هستند٬ مانند کرم چوب٬شپشک و سوسک کلرادو و سوسک کک مانند که بیشترین خسارات را به محصولات٬ درختان و ساختمان ها وارد می کنند.اما برخی از سوسک ها بسیار مفید هستند٬ مانند کفشدوزک ها که از نوع سوسک های کوچک هستند و حشرات مضری مانند شته ها را می خورند.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید