آیا سه روز تاریکی زمین حقیقت دارد؟

آیا سه روز تاریکی زمین حقیقت دارد؟

سه روز تاریکی زمین

ناسا گفت زمین سه روز تاریک می شود، خورشید و زمین برای اولین بار همتراز می شوند، زمین از بعد سوم به بعد صفر و بعد چهارم می رود.

این جملات از جمله شایعاتی است که در این روزها به گوشتان می رسد. این جملات تنها شایعاتی است که هیچ منبع علمی معتبری آن را تایید نمی کند حتی ناسا هم در برابر این شایعه خبری را چند روز پیش منتشر کرد که نشان از بی پایه و اساس بودن این شایعه می دهد.

حالا به صورت مختصر گفته های  پوریا ناظمی ( روزنامه نگاران علمی و مدرس نجوم)  را مبنی بر بی اساس بودن شایعه  “سه روز تاریکی زمین” برای شما بازگو می کنیم.

  1. در مورد اینکه زمین و خورشید در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ همتراز می شود می توان چنین گفت که دو جسم را در هر شرایطی با رسم خطی بین آنها می توان در یک خط  فرض کرد ولی در مورد همترازی موضوع فرق می کند و پای جسم سومی به میان می آید که آن دو جسم باید نسبت به جسم سوم همتراز شوند. در مورد این موضع باید بگوییم که در سال جاری هیچ همترازی رخ نمی دهد و حتی در صورت رخ دادن چنین همخطی هیچ اثری بر زمین نمی گذارد.
  2. در اداعای بعدی گفته شده است  که زمین در بعد سوم قرار دارد و به بعد صفر و سپس بعد چهارم می رود. برای رد این ادعا نیز باید گفت که جهانی که ما در آن زندگی می کنیم جهانی چهار بعدی است که شامل سه بعد فضایی و یک بعد زمانی می شود. برخی می گویند که جهان دارای بعد های بالاتری نیز می باشد که تا کنون تایید نشده است اما اگر جهان از تعداد ابعاد بیشتری نیز ساخته شده باشد انتقال از بعدی به بعد دیگر بی معنی است.

این مطلب خواستیم که شما را آگاه کنیم و به شما بگوییم که هرگز به شایعات علمی تا زمانی که در مورد آن تحقیق نکرده اید و از منابع قابل اعتماد آنها را نشنیده اید اعتماد نکنید.

اگر شما می خواهید جزئیات بیشتری درباره این موضوع بدانید به شما پیشنهاد می کنم لینک زیر را مطالعه و قسمت هشتم کافه فضایی را گوش کنید.

سه روز تاریکی؟ (دانش فضایی)

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

10 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید