بزرگداشت سعدی شیرازی

بزرگداشت سعدی شیرازی

ابومحمد مُصلِح بن عَبدُالله

امروز در شیراز و تمام دنیا بزرگداشت سعدی را جشن می گیرند و همین بهانه ای شد تا دنوج پستی درباب استاد سخن سعدی شیرازی در بخش دانشمند برای شما بگذارد.

مشرف الدین مُصلِح بن عَبدُالله٬ مشهور به شیخ سعدی شیرازی(وفات حدود ۶۹۱ هـ.ق) چهره درخشان ادبیات ایران٬ در خاندانی که از عالمان دین بود٬ به دنیا چشم گشود.وی مقدمات علوم دینی و ادبی را در شیراز آموخت و سپس جهت ادامه تحصیل به نظامیه بغداد رفت.پس از چند سال تحصیل و کسب فیض از محضر اساتید بغداد٬ به سیاحت و گردش در حجاز٬شام٬لبنان و روم پرداخت و در حدود سال ۶۵۵ به شیراز بازگشت و بوستان را به پایان برد و یک سال بعد٬ گلستان را نیز تکمیل کرد.

آثار سعدی که تحت عنوان کلیات جمع آوری شده٬ به دو بخش نظم و نثر تقسیم بندی می شود. در آثار منثور وی خاصه خاصه گلستان نیز از اشعار فارسی و عربی استفاده شده است.در راس آثار منظوم وی بوستان است که دارای ده باب و حدود چهار هزار بیت می باشد.آثار منظوم دیگر سعدی٬ عبارتند٬ قصاید فارسی و عربی٬ غزلیات٬ رباعیات و مفردات.

سخن سعدی٬ در عین آنکه ساده و طبیعی به نظر می رسد٬ از نهایت ظرافت و دقت برخوردار است.حکمت هایی که سراسر آثار او را در برگرفته٬ بیشتر جنبه عملی دارد و مضمونهای اندرزی٬ اخلاقی و اجتماعی آثارش در خور توجه است.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید