خورشید بزرگترین ستاره منظومه شمسی

خورشید بزرگترین ستاره منظومه شمسی

ستاره منظومه شمسی

در این وب نوشت می خواهیم اطلاعاتی پایه ای و مقایسه ای در رابطه با ستاره خودمان یعنی خورشید در اختیارتان بگذاریم.

۱-خورشید در مقایسه با بیلیون ها ستاره کهکشان ما ستاره ای متوسط به شمار می رود . روشنی ظاهری و اندازه ظاهری آن صرفا به دلیل نزدیکی به زمین می باشد.

۲-نزدیکترین ستاره بعدی (آلفا)- قنطورس دویست و هفتاد هزار بار دورتر از خورشید ما است٬این ستاره سومین ستاره پرنور آسمان است و دست بر قضا مشخصاتی تقریبا همانند خورشید دارد.

۳-فاصله متوسط خورشید از زمین حدودا (که از مثلث بندی به دست آمده است) صد و چهل نه میلیون کیلومتر است که این فاصله در دی ماه به بیش از ۵ کیلومتر از تیر ماه کمتر می باشد.

۴-قطر خورشید نیز با توجه به محاسبات یک میلیون و سیصد و نود هزار کیلومتر بدست آمده است که با توجه به این موضوع قطر خورشید یک صد برابر قطر زمین می باشد.

۵-خورشید در مقایسه با ستاره های دیگر از حیث اندازه ستاره ای متوسط می باشد.

۶-ستاره های بسیار کوچک قطرهایی حدود شش هزار کیلومتر و ستاره های بزرگ قطرهایی در حدود سه هزار برابر خورشید دارند.

۷-حجم خورشید نیز با توجه به داشتن قطر آن حدود یک ملیارد و دویصد و بیست هزار برابر قطر زمین می باشد.

۸-جرم زمین نیز حدود یک سوم میلیون برابر جرم زمین است.

۹-چگالی خورشید ۱.۴ برابر چگالی آب و ۰.۲۵ برابر چگالی زمین می باشد.چگالی خورشید ثابت نیست٬چگالی در نزدیکی مرکز خورشید بسیار بیشتر از چگالی در سطح آن است و دلیل آن وزن زیاد ماده ای است که روی آن قرار دارد.

۱۰-شتاب گرانشی سطحی خورشید بیست و هشت برابر شتاب گرانشی در سطح زمین می باشد . یک نیرو سنج وزن یک کودک ده کیلوگرمی را در آنجا دویست و هشتاد کیلوگرم نشان می دهد.

منتظر اطلاعات بیشتر در رابطه با خورشید باشید

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

5 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید