ساختمان و اندازه کلف های خورشیدی

ساختمان و اندازه کلف های خورشیدی

کلف های خورشیدی

 ساختمان :کلف های خورشیدی ابتدا توسط گالیله در سال ۱۶۱۰ میلادی کشف شدند در این پست می خواهیم ساختمان و اندازه کلف های خورشیدی را بررسی نماییم.
ساختمان بیشتر کلف ها از دو قسمت تشکیل شده است که از نظر تیرگی با یکدیگر تفاوت بسیاری دارند.
قسمت داخلی که آن را سایه می نامند تیره تر از قسمت اطراف آن یعنی نیم سایه (روشن تر از سایه) می باشد.
لازم به ذکر است که سایه (دمای سایه ۲۰۰۰ درجه کلوین می باشد) ˛ به دلیل داشتن دمایی کمتر از قسمت های دیگر سطح خورشید (دمای مناطق دیگر خورشید ۴۰۰۰ درجه کلوین می باشد) تیره تر به نظر می رسد مثلا وقتی لامپ کم نوری را در مقابل یک لامپ پرنورتر قرار دهید لامپ کم نور تیره تر به نظر می رسد در حالی که همان لامپ کم نور به تنهایی نور زیادی دارد.
 اندازه : اندازه کلف ها متفاوت است و از ۳۰۰۰ کیلومتر تا ده برابر این عدد تغییر می کنند.بزرگترین کلف شناخته شده که در فروردین سال ۱۳۲۶(آوریل ۱۹۴۷) دیده شد مساحتی بیش از سی برابر سطح زمین داشت.
در پست بعدی به ویژگی های دیگری از این پدیده عجیب (کلف ها خورشیدی) می پردازیم.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید