Sand Flea رباتی ۱۱ پوندی که از روی ساختمان ها می پرد

Sand Flea رباتی ۱۱ پوندی که از روی ساختمان ها می پرد

Sand Flea رباتی 11 پوندی که از روی ساختمان ها می بپرد

ربات Sand Flea اا پوندی (۴.۹۸ کیلو گرم) مانند یک ماشین کنترلی حرکت می کند, اما او می تواند با ارتفاعی معادل ۳۰ فوت (۹.۱۴۴ متر) از روی موانع بپرد. این پرش به اندازه کافی بلند است تا این ربات بتواند از روی دیوار یک محوطه عبور کند و بر روی پشت بام یک خانه رود یا از روی تعدادی پله بپرد یا به پنجره طبقه دوم ساختمانی وارد شود.
این روبات از یک تثبیت کننده ژیروسکوپی بهره می برد تا تعادلش را در طول پرش حفظ کند, نمایی واضح توسط دوربین همراهش ارائه دهد و از فرودی دقیق و صاف مطمئن شود.Sand Flea با هر مرتبه شارژ می تواند حدود ۲۵ بار بپرد. شرکت بوستون داینامیکس (Boston Dynamics) با کمک های مالی نیروهای سریع التجهیز ارتش آمریکا در حال توسعه ربات Sand Flea هستند.

نمونه های اولیه Sand Flea توسط آزمایشگاه ملی سندیا و با کمک های مالی DARP و JIEDDO توسعه یافته بود.

منبع (+)

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید