خسوف و کسوف را بهتر بشناسید

خسوف و کسوف را بهتر بشناسید

خسوف و کسوف
خسوف و کسوف دو پدیده ای هستند که در دوران باستان سوالات زیادی را در ذهن مردم عادی و دانشمندان ایجاد کردند. همین دو پدیده بودند که انسان را به سمت نجوم و علوم آسمانی نزدیک کردند و باعث شدند تا دید انسان از محیطی محدود (زمین) به محیطی وسیع و تا آنجایی که ما می دانیم بی انتها باز شود.

هرگاه زمین بین خورشید و ماه قرار گیرد سایه زمین بر سطح ماه افتاده و خسوف ایجاد می شود. به این دلیل ماه گرفتگی را به آن اطلاق می کنند که ماه در زمان خسوف دیده نمی شود.
زمانی که عکس حالت قبل پیش آید یعنی ماه میان زمین و خورشید قرار گیرد سایه ماه بر سطح زمین می افتد و کسوف یا خورشید گرفتگی ایجاد می شود.

مرکز سایه یک خسوف امبرا نامیده می شود و دایره ای تیره به قطری حدود ۲۷۰ کیلومتر است. در داخل ناحیه امبرا خسوف کامل است و ماه کاملا خورشید را می پوشاند. در اطراف امبرا سایه ای کمرنگ تر با قطری در حدود ۳۰۰۰ کیلومتر نیم سایه ای به وجود می آید که در حاشیه آن می توان بخشی از خورشید را مشاهده کرد.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید