حیوانات رکورد دار – قسمت دوم

حیوانات رکورد دار – قسمت دوم

حیوانات رکورد دار

این پست همانطور که می دانید قسمت دوم حیوانات رکورد دار است همانطور که در قسمت اول حیوانات رکورد دار گفتیم در این پست ۲+۱۲ حیوان رکورد دار دیگر را با تصویر معرفی می کنیم پس با دنوج در ادامه مطلب همراه شوید تا این ۱۴ رکوردار دیگر را نیز بشناسید.

لیست این دوازده رکورد دار:

۱- کوسه ۲- پرستوی شمالگان ۳- حربا(آفتاب پرست) ۴- شتر مرغ
۵- باز مهاجر ۶- گوزن مشک دار ۷- سمندر غول پیکر ۸- آلباتروس
۹- مرغ زرین پر ۱۰- زرافه ۱۱- ماهی مرکب غول پیکر ۱۲ چیتا( یوزپلنگ)
۱۳- آناکوندا ۱۴- موش پوزه دراز

کوسه
کوسه

کوسه خطرناکترین ماهی است و درازای آن به ۱۴ متر هم می رسد

 

پرستوی شمالگان
پرستوی شمالگان

پرستوی شمالگان از نظر دور پروازی نیرومندترین پرنده است٬ این پرنده می تواند سالالنه بیش از ۳۲۰۰۰ کیلومتر سفر کند.

 

آفتاب پرست
آفتاب پرست

حربا یا همان آفتاب پرست دارای شگفت ترین زبان در میان جانوران است. مثلا درازای زبان یک حربای ۱۷ سانتیمتری ممکن است به ۳۰ سانتیمتر برسد٬ حربا از این زبان برای شکار حشرات با سرعت برق آسا استفاده می کند.

شتر مرغ
شتر مرغ

شتر مرغ بلندترین پرنده می باشد به طوری که بلندیش ممکن است به ۲/۴ متر و وزنش به ۹۰ کیلوگرم برسد.

عقاب اردکی
باز مهاجر

باز مهاجر یا عقاب اردکی٬ تیز پروازترین پرنده است و می تواند دقیقه ای ۸ تا ۴ کیلومتر پرواز کند.

 

گوزن مشک دار
گوزن مشک دار

مشکی که از گوزن مشک دار بدست می آید٬ بادوامترین عطری است که تاکنون شناخته شده است. ذره ای از این عطر می تواند میلیونه متر مکعب هوا را خوشبو و معطر کند.

سمندر غول پیکر ژاپنی
سمندر غول پیکر ژاپنی

سمندر غول پیکر ژاپنی بزرگترین دوزیست است. درازای آن به ۶۰ سانتی متر می رسد.

آلباتروس
آلباتروس

آلباتروس دارای بلندترین بال در میان پرنده ها می باشد به طوری که فاصله دو نوک بالهای آن به ۲ متر می رسد. اگر اطلاعات بیشتری در مورد آلباتروس ها می خواهید می توانید به پست آلباتروس مراجعه کنید.

مرغ زرین پر
مرغ زرین پر

مرغ زرین پر کوچکترین پرنده است به طوری که وزن یک نوع سرخ گلوی بالغ٬ کمتر از وزن یک دو ریالی است.

زرافه
زرافه

زرافه بلندترین جانور می باشد و بلندیش به ۶ متر می رسد.

ماهی مرکب غول پیکر
ماهی مرکب غول پیکر

ماهی مرکب غول پیکر بزرگترین جانور بی مهره است به طوری که بلندیش به ۱۵ متر می رسد.

یوزپلنگچیتا یا همان یوزپلنگ سریعترین جانور می باشد به طوری که سرعت آن به ۱۶۰۰ متر در دقیقه (۹۶ کیلومتر در ساعت) می رسد.
آناکوندا آناکوندا درازترین و سنگین ترین مار است به طوری که درازای آن به ۱۱ متر و وزنش به ۱۱۳ کیلو گرم می رسد.
موش پوزه دراز کوتوله
موش پوزه دراز کوتوله

موش پوزه دراز کوتوله کوچکترین پستاندار است وزن نوع بالغ آن برابر وزن یک سکه دو ریالی است.

 

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید