جگوار

جگوار

جگوار

جگوار به خاطر نام خودرویی که آرزوی تک تک جوان های این دوره و زمانه شده است شناخته می شود. آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که واقا این نام را از کجا آورده اند. بله درست حدس زدید جگوار نام یک حیوان می باشد٬ حیوانی که از نظر شکل ظاهری شبیه به پلنگ و برخی از گربه های وحشی می باشد. طول بدن یک جگوار از نوک بینی تا دم٬ برابر قد انسان و وزن آن٬ حدود دو برابر وزن انسان است. رنگ جگوار زرد با خال های سیاه مربعی شکل است. جگوار در جنگل های گرم و مرطوب آمریکای جنوبی و مرکزی زندگی می کند. آنها٬ از روی شاخه های درختان روی خوک٬ آهو و بعضی دیگر حیوانات می پرند و طعمه خود را می درند. جگوار ها از سوسمار٬ ماهی و لاک پشت نیز تغذیه می کنند.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید