شناخت تلسکوپ لنزی و انعکاسی

شناخت تلسکوپ لنزی و انعکاسی

تلسکوپ انعکاسیهانس لیپرشی

برای اولین بار در سال ۱۶۰۸ میلادی٬ عینک ساز هلندی به نام هانس لیپرشی در حالی که دو ذره بین را جلوی چشم خود نگه داشته بود متوجه شد که از داخل آنها گنبد کلیسا بسیار نزدیگتر به نظر می آید همین اتفاق باعث شد تا تلسکوپ عدسی (لنزی) بوجود آید.

تلسکوپ لنزی یا نورشکن توسط دو عدسی که در یک لوله قرار دارند ساخته می شود دلیل این امر نیز جلوگیری از ورود نورهای مزاحم به عدسی ها می باشد. عدسی شیئی در یک طرف لوله وظیفه دریافت نورهای ورودی را بر عهده دارد و در طرف دیگر لوله تلسکوپ عدسی چشمی وظیفه  تنظیم اندازه تصویر برای چشم انسان را بر عهده دارد و در انتها عدسی سوم تصویر وارونه تشکیل شده را تصحیح می کند.

دوربین های دو چشمی نیز دو تلسکوپ لنزی کوچک می باشند که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

تلسکوپ لنزی

از سال ۱۹۰۰ میلادی به بعد اکثر تلسکوپ های نجومی بزرگ از نوع انعکاسی ساخته شدند. تلسکوپ های انعکاسی از آینه های خمیده  به جای عدسی استفاده می کنند . وظیفه این آینه ها جذب و تمرکز پرتو های نور می باشند.  این آینه ها طوری طراحی شده اند که پرتو های نور دریافتی به سوی آینه بعدی و سپس عدسی چشمی منعکس شود.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید