چه تفاوتی بین یک قورباغه با وزغ وجود دارد؟

چه تفاوتی بین یک قورباغه با وزغ وجود دارد؟

قورباغه
این یک قورباغه است

شما می توانید اکثر قورباغه ها و وزغ ها را از روی شکل پوست یا پاهایشان از هم تشخیص دهید اما این کار برای تمام گونه ها به این سادگی نیست.

اکثر قورباغه ها دارای پاهای بلند و پوستی صاف همراه با پوششی لزج هستند در حالی که وزغ ها دارای پاهای کوتاه و زبر به همراه پوستی ضخیم هستند. وزغ ها در رشته های بلندی تخم گذاری می کنند اما قورباغه ها تخم هایشان را در خوشه هایی شبیه به خوشه های انگور تولید می کنند.

گرچه زیست شناسان بر سر تعریف وزق و قوباقه با هم جر و بحث می کنند اما تمام قورباغه ها و وزغ ها به این آسانی قابل تشخیص نیستند

به گفته اکسپلوراتوریوم (موزه دانش در سانفرانسیسکو) تعداد زیادی از گونه های قورباغه ها پوستی زگیل مانند دارند و همچنین برخی از وزغ ها نیز پوستی صاف و لزج دارند و گونه های زیادی هم به طور مساوی ویژگی های هر دو گروه را دارند و در هر دو گروه قرار می گیرند.

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید