ترتیب قرار گیری سیارات منظومه شمسی

ترتیب قرار گیری سیارات منظومه شمسی

منظومه شمسی

در تصویر بالا ترتیب قرار گرفتن سیارات منظومه شمسی را می بینید.

همانطور که می دانیم جهان از بیلیون ها کهکشان تشکیل شده است که هریک بیلیون ها ستاره را در بر می گیرند.

یکی از این ستاره ها٬ خورشید٬ ستاره ای است که زمین و سیارات دیگر منظومه شمسی به دور آن می گردند.

همانطور که در تصویر بالا نیز مشاهده می کنید خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و به ترتیب زیر سیارات از خورشید دور می شوند.

  1. عطارد
  2. ناهید
  3. زمین
  4. مریخ
  5. مشتری
  6. زحل
  7. اورانوس
  8. نپتون
  9. پلوتون ( البته پلوتو دیگر سیاره منظومه شمسی محسوب نمی شود )

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

13 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید