مروری بر تاریخچه عکاسی

مروری بر تاریخچه عکاسی

 تاریخچه عکاسی

تاریخچه عکاسی به سال های سال پیش٬ حتی قبل از آنکه عکاسی اختراع و تصویر ثبت شود٬ بر می گردد.در آن زمان ها اساس عکاسی یعنی جعبه تاریک وجود داشت و استفاده می شد٬این وسیله ساده را ابن هیثم٬دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری( یازدهم میلادی ) برای مشاهده کسوف به کار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره ها و ملاحظه دورنمایی صحیح به کار می برند. سیاه شدن املاح نقره در اثر تابش نور را نیز برخی دانشمندان ٬از جمله شولتسه آلمانی٬ از سال ۱۷۲۷ مورد مطالعه قرار دادند. در سال ۱۸۰۲, Wedgwood انگلیسی بر روی سطوح حساس شده با نیترات نقره نقش های شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عکاسی اهمیت زیادی دارد اما در حقیقت٬شناسایی این اعمال جدا از هم٬به معنای کامل کلمه٬اختراع عکاسی را تشکیل نمی داد.

بالاخره بین سال های ۱۸۲۲ و ۱۸۲۶ مخترعی فرانسوی به نام ژوزف نیسفور نیپس برای اولین بار توانست تصویر پدید آمده در جعبه تاریک را ضبط و ثبت کند و تا حدی به آن ثبات بخشد. او دانشمند بزرگی بود٬اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همکار ثروتمندی نیاز داشت.تا اینکه در سال ۱۸۲۹ با فرانسوی دیگری٬که نقاشی مرفه بود و ضمنا تجربه های با ارزشی در زمینه عدسی ها و جعبه تاریک داشت٬شریک شد و هر دو در راه کشف ثبت تصویر روی صفحه های مسی نقره اندود(لوحه سیمین) قدم برداشتند.

آن روزها اختراع جدید هنوز اسمی نداشت. بعد از مرگ ننیپس(۱۸۳۳) شریکش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را دگرئوتیپ نامید٬زیرا اسم خودش لویی داگر بود.سال ها بعد٬واژه فتوگرافی مرکب از دو کلمه یونانی فتوس به معنی نور و گرافوس به معنی نوشتن جای نام قبلی را گرفت.

در سال ۱۸۳۵٬شیمیدان انگلسی٬تالبوت٬توانست روی کاغذ های شفاف نگاتیو های بهتری بدست آورد.بالاخره در سال۱۸۷۴٬یک شرکت انگلیسی اولین شیشه های خشک عکاسی را به بازار عرضه کرد و عکاسی جنبه عملی به خود گرفت.اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه٬از لحاظ سنگینی و شکنندگی٬هنوز دایره عمل را محدود می کرد٬تا این که چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عکاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه ای یافت.

برگرفته شده از کتاب فن و هنر عکاسی نوشته هادی شفائیه

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید