اینفوگرافیک : تاریخچه ماموریت های آزمایشگاه پیشرانه جت JPL

اینفوگرافیک : تاریخچه ماموریت های آزمایشگاه پیشرانه جت JPL

در این اینفوگرافیک تاریخچه ماموریت های آزمایشگاه پیشرانه جت به تصویر کشیده شده است. آزمایشگاه پیشرانه جت یا همان JPL یکی از آزمایشگاه های علمی و فناوری ناسا است که وظیفه پرتاب و کنترل ماموریت های بی سرنشین را بر عهده دارد. اغلب این ماموریت های بی سرنشین به مسافت های بسیار دور منجمله خارج از سامانه خورشیدی انجام می شوند. این اینفوگرافیک شامل بیش از ۱۰۰ ماموریت از ماموریت های JPL بین سال های ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ می باشد.
با مشاهده اینفوگرافیک می بینید که بیشتر ماموریت های ماه در دهه ی ۶۰ و ۷۰ انجام شده است در حالی که بیشتر ماموریت های اکتشافی زمین (معمولا با ماهواره ها) به آغاز هزاره سوم بر می گردد. خطوط نقطه چین ماموریت های آینده آزمایشگاه JPL را نشان می دهد.

برای مشاهده اینفوگرافیک در اندازه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

اینفوگرافیک تاریخچه ماموریت های آزمایشگاه پیشرانه جت JPL
تاریخچه ماموریت های آزمایشگاه پیشرانه جت JPL

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید