تفاوت های بید و پروانه

تفاوت های بید و پروانه

بید

یقینا زمانی که عنوان را خواندید به خودتان گفتید بید چه ارتباطی با پروانه دارد؟٬ بید یک درخت است و پروانه یک حشره اما اشتباه متوجه شدید٬ بیدها حشراتی هستند که از جهات مختلف شبیه به پروانه ها می باشند تا حدی که تشخیص آنها مشکل می شود.بید ها برخلاف پروانه ها٬ که روز ها دیده می شوند معمولا هنگام غروب و شب پرواز می کنند.بدن بیدها چاقتر از بدند پروانه ها است.شاخک های بید شبیه به شانه های بسیار ریز هستند در حالی که در انتهای شاخک های پروانه٬ یک برآمدگی دکمه مانند وجود دارد.بیدها٬ هنگام استراحت روی گیاهان٬ بال های خود را کاملا باز نگه می دارند٬ اما پروانه ها بالهای خود را تقریبا می بندند.

بیدها به یکی از بزرگترین گروه های حشرات تعلق دارند.آنها بیش از ۱۰۰۰۰۰ نوع را شامل می شوند و در سراسر جهان زندگی می کنند.کوچکترین آنها٬ تنها حدود ۳ میلیمتر طول دارد و بزرگترین آنها کمی بزرگتر از دست انسان است. رنگ بعضی از بیدها٬ سمی یا بد طعم بودنشان را به دشمنان نشان می دهند. این حشره ها حس بویایی قوی ای دارند.آنها غذای خود را از راه بو کشیدن٬ از گیاهی به گیاه دیگر می یابند.یک بید نر٬ بوی بید ماده را از حدود ۳ کیلومتری حس می کند.

بیدها از درون تخم و معمولا در فصل بهار متولد می شوند و به شکل کرم حشره از تخم بیرون می آیند. آنها از برگ درختان تغذیه می کنند تا به رشد کامل برسند.سپس پیله ای ابریشمی دور خود می تنند. این پیله٬ تا تبدیل کرم به بید٬ از آن محافظت می کند.تعداد کمی از بیدها به دور خود پیله نمی تنند٬ بلکه خود را زیر خاک و لابلای شاخ و برگ درختان پنهان می کنند تا به بید های بالغ تبدیل شوند.

 

سوال علمی دارید؟ پرسش علمی خود را مطرح کنید و علم خود را افزایش دهید.

نوشته مرتبط

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید